IW傢飾 空間設計細部規劃 2010

SUPPOSE 建築設計事務所─古尻誠  彼得.孔茲建築事務所─彼得.孔茲
安德魯.梅納德建築師事務所─安德魯.梅納德
泛.登.歐文、載集與合夥人建築事務所─約翰.博世
HHF建築師事務所─帝洛.哈拉克.西蒙.弗朗門懷勒.西蒙.哈特曼
馬斯莫.馬里亞尼建築師事務所─馬斯莫.馬里亞尼
輸入.輸出建築事務所─奧斯卡.羅門 裘瑞斯.梵.勒塞爾
遠藤秀平建築研究所─遠藤秀平 羅肯建築設計事務所─瑪格爾.羅肯
拉代爾瑪與馬爾瑪其建築師事務所─伊瑪里.拉代爾瑪
U N 建築工作室─班.梵.柏克爾 喬治.舒茲
珍.迪.維爾德建築師事務所─珍.迪.維爾德 英吉.文克
伯納德.屈米建築師事務所─伯納德.屈米貝
品牌

IW 傢飾

數量
1
NT$500
產品說明

傢飾連結生活美學、反映設計時尚,全新上限的重要訊息來源。
持續將國內外不同城市的人文環境、建築設計、當代藝術等與生活美學相關的經驗,
透過謹慎的編採人物、事件、活動、案例的圖文構成,做好完整的報導內容。

產品規格

出版日期:2009/10/01
刊別:年刊
語言:繁體中文

更多產品
IW傢飾 空間設計細部規劃 2019
IW 傢飾
NT$500
IW傢飾 第135期
IW 傢飾
NT$300
IW傢飾 第152期
IW 傢飾
NT$300
IW傢飾 第140期
IW 傢飾
NT$300
IW傢飾 第134期
IW 傢飾
NT$300
IW傢飾 空間設計細部規劃 2022
IW 傢飾
NT$500
IW傢飾 空間設計細部規劃 2017
IW 傢飾
NT$500
IW傢飾 第138期
IW 傢飾
NT$300
IW傢飾 第125期
IW 傢飾
NT$300
IW傢飾 第148期
IW 傢飾
NT$300
IW傢飾 第139期
IW 傢飾
NT$300
IW傢飾 第127期
IW 傢飾
NT$300

Top