Living & Design住宅美學_No.133

Living & Design住宅美學雜誌133期封面故事裡,編輯群查訪世界知名經典設計,收藏兩個建築設計、四個室內空間,希望在各個經典設計中,窺看各個文化的不同樣貌和人文精神,並找到其共通性-對生活的期待。
品牌

Living & Design住宅美學

數量
1
NT$148
產品說明

a magazine about human activity & natural reflection
藝術,建築空間與環境的雜誌。

產品規格

出版日期:2021/04/06
刊別:雙月刊
語言:繁體中文
出版社:圓祥大眾傳播

更多產品
Living & Design住宅美學_No.140
Living & Design住宅美學
NT$148
Living & Design 住宅美學 No.150
Living & Design 住宅美學
NT$148 NT$198
Living & Design 住宅美學 No.152
Living & Design 住宅美學
NT$148 NT$198
Living & Design住宅美學_No.134
Living & Design住宅美學
NT$148
Living & Design住宅美學_No.128
Living & Design住宅美學
NT$148
2022年iF金質獎精選與獲獎作品
iF金質獎精選與獲獎作品
NT$500
Living & Design住宅美學_No.139
Living & Design住宅美學
NT$148
Living & Design住宅美學_No.124
Living & Design住宅美學
NT$148
2023 國際指標設計大獎 空間設計作品
品客國際股份有限公司
NT$500 NT$760
Living & Design住宅美學_No.138
Living & Design住宅美學
NT$148
Living & Design 住宅美學 No.146
Living & Design 住宅美學
NT$148 NT$198
Living & Design 住宅美學 No.143
Living & Design 住宅美學
NT$148 NT$198

Top